St.Anna Vooruit

De vereniging

Ondernemersvereniging St. Anna Vooruit is opgericht in de jaren na de oorlog, nl. op 19 augustus 1949. Overal rezen de winkeliersverenigingen uit de grond, zo ook in Sint Annaparochie. Van oorsprong is de vereniging opgericht voor winkeliers, het is pas van de laatste jaren dat de industrie heeft plaatsgenomen in de vereniging en is het nu dus een ondernemersvereniging.

    Het doel van de vereniging is, volgens de statuten van 1 mei 1998:
  1. het vertegenwoordigen van de ondernemers in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies
  2. het bevorderen van het overleg tussen het gemeentebestuur en de ondernemers
  3. het houden van vergaderingen
  4. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden en alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen

Als vereniging proberen wij Sint Annaparochie op de kaart te zetten, door bijv. acties, gezelligheid op straat te creëren, gezamenlijk te adverteren en door middel van deze website.