St.Anna Vooruit

Privacy en disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Ondernemersvereniging St.Anna Vooruit aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Mocht u als bezoeker van onze website onjuistheden ontdekken, dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u ons hierover informeert via info@stannavooruit.nl.

Ondernemersvereniging St.Anna Vooruit gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en geeft deze niet door aan derden.

Ondernemersvereniging St.Anna Vooruit sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Ondernemersvereniging St.Anna Vooruit is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.stannavooruit.nl verkregen is.

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.